POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności formularzy kontaktowych sieci Pijalnia Wódki i Piwa.

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego dotyczącego informacji franczyzowej sieci Pijalnia Wódk i Piwa na platformie www.facebook.com

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Mex Polska S.A.
Polskiej Organizacji Wojskowej 25 , 90-248 Łódź
tel. +48 42 634 67 30, fax +48 42 634 67 53
www.mexpolska.pl

NIP: 725-19-67-625 | REGON: 100475941 | KRS: 0000299283 | Kapitał zakładowy: 766543,60 zł, opłacony w całości.

  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Formularz realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, czyli kontakt naszego specjalisty ds. rozwoju sieci Pijalnia Wódki i Piwa w celu przedstawienia oferty franczyzowej lub umówienia spotkania z przedstawicielem.
  5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *