Warszawa - Pawilony

ul. Nowy Świat 22/28

mapa google

Mex Bistro IV sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 22/28, 00-373 Warszawa

REGON 101510540
NIP 7252064032
KRS 439195
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000,00 zł

OBYWATELU

sprawdź nasze

SOCIAL MEDIA