Gdańsk

Długi Targ 35/38

mapa google

PWiP Gdańsk sp. z o.o.

Długi Targ 35/38, 80-830 Gdańsk

REGON 221938488
NIP 5833161623
KRS 471929
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5 000,00 zł

OBYWATELU

sprawdź nasze

SOCIAL MEDIA